Friday, August 21, 2015

Tak Apa

-Berasaskan kepada pengalaman setahun ini, barangkali sudah boleh kiranya bagi saya untuk mengungkapkan bahawa, dunia ini memang bukan seperti apa yang diharapkan.

-Tidak apalah.

No comments:

Post a Comment